Administratieservice Wout Groenewold

BEL 06-13019260

voor Boekhoudkundige, Administratieve en Fiscale ondersteuning

 

  1. De informatie op de website www.administratieservicewoutgroenewold wordt u gratis ter beschikking gesteld.
  2. Er is uiterste zorg aan de inhoud besteed, maar voor onjuistheden van welke aard ook aanvaardt Administratieservice Wout Groenewold geen aansprakelijkheid.
  3. De inhoud van de website mag niet worden gekopieerd of op andere wijze gedupliceerd of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Administratieservice Wout Groenewold tenzij dwingend recht anders bepaalt. Mocht dit zo zijn, dan blijven de bepalingen van deze disclaimer voor het overige onverminderd van kracht.
  4. Administratieservice Wout Groenewold claimt geen intellectueel eigendom op materialen die uit het publieke domein of via creative commons bronnen afkomstig zijn.
  5. Administratieservice Wout Groenewold is noch aansprakelijk noch verantwoordelijk voor informatie op andere websites, portals of sociale media die of zijn opgenomen via deze website dan wel bereikbaar zijn vanaf deze website.
  6. Administratieservice Wout Groenewold stelt telkens de meest recente versie van deze disclaimer ter beschikking aan de gebruikers van de website. De thans geldige versie is van 8 oktober 2019.