Het opstellen van uw jaarrekening

De jaarrekening is een instrument om (financieel) inzicht te krijgen in uw onderneming. Deze jaarcijfers bestaan uit een balans (bezittingen en schulden), een Winst- en Verliesrekening (resultaat van een boekjaar) en een toelichting (hoe zijn de cijfers tot stand gekomen).

Waarom zijn de jaarcijfers van belang?

De jaarrekening is de basis voor belastingaangiften. Ze dient ook als verantwoording voor de bank of kredietverlener bij de verstrekking van een lening. De jaarcijfers verschaffen de ondernemer of bestuurder inzicht in het reilen en zeilen van de onderneming of non-profit organisatie.


Bij het aanvragen van financiering wordt er meestal gevraagd om de jaarcijfers bij te voegen bij de financieringsaanvraag.


Is een jaarrekening verplicht?

Nee, een jaarrekening opstellen is niet voor alle ondernemers verplicht. Maar wel verstandig, zoals eerder betoogd.

N.B. De Kamer van Koophandel verstrekt altijd de laatste informatie over de verplichting van een jaarrekening en over het deponeren van de jaarrekening).