Budgetcoaching voor particulieren

VOOR WIE IS BUDGETCOACHING BEDOELD?

Budgetcoaching is er voor een ieder die beter met zijn geld wil leren omgaan. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat u een reis wilt gaan maken, maar niet weet hoe u aan het spaargeld moet komen. Of u merkt dat u uw leefpatroon moet aanpassen om op den duur te kunnen sparen.

Een budgetplan maken

Als budgetcoach breng ik overzicht aan in de inkomsten en uitgaven. Hiertoe maak ik samen met u een budgetplan door uw bestaande administratie zo overzichtelijk mogelijk in te delen. Het is namelijk de bedoeling dat u na verloop van tijd weer geheel zelfstandig uw huishoudelijke begroting gaat voeren. Tijdens het traject budgetcoaching krijgt u tal van praktische tips aangereikt, terwijl u en ik samen de administratie doen. Nadat alle inkomsten en uitgaven in kaart zijn gebracht, leert u hoe u zelf een kasboek kunt bijhouden.

Uit welke stappen bestaat budgetcoaching?

Mijn budgetcoachingstraject bestaat uit een 3-tal overzichtelijke stappen die erop gericht zijn om uw uitgaven en uw inkomsten volgens een budgetplan in balans te brengen. Hoe lang het gehele traject duurt, hangt af van uw persoonlijke situatie bij aanvang én hoe de coaching verloopt. Sommige cliënten hebben er iets meer moeite mee om hun gedrag aan te passen aan hun einddoel.

i. KENNIS MAKEN MET ELKAAR

Het kennismakingsgesprek is ervoor om uw situatie in kaart te brengen en mijn oplossingen voor te stellen.

II. PRAKTISCHE TIPS EN UITLEG

De tips en de uitleg hebben betrekking op vragen als:

- Hoe kunt u uw administratie het best ordenen om uw uitgaven en inkomsten in balans te krijgen?

- Op welke zaken kunt u direct besparen?

- Hoe houdt u een kasboek bij?

- Hoe kunt u uw gedrag aanpassen om uw doelen te bereiken?

- Hoe kunt u de uitgaven en inkomsten in balans houden zodra deze in balans zijn?

III. NAZORG

Het budgetcoachingstraject is niet ten einde zonder enige nazorg. Oude gewoonten kunnen terugkeren. Om die reden verleen ik als budgetcoach een aantal sessies nazorg om enkele zaken bij te sturen als dit nodig is. U staat er dus nooit meteen helemaal alleen voor als u het traject hebt afgerond.

Meer weten? Neem dan vrijblijvend contact op.